نریمان‌جهان و رفیعی با پرسپولیس ثبت کردند

۲۲ دی
چاپ

دو بازیکن جدید قرارداد خود را در هیأت فوتبال تهران با پرسپولیس ثبت کردند.

منبع:
به فیفادی امتیاز بدهید

:: وب گردی ::

50 هزار نفر اشتباه نمی کنند!
مشترک هفته نامه فوتبالی فیفادی شوید...

هر هفته شنبه ها صبح، هفته نامه را در سرویس ایمیل خود داشته باشید.
فیفادی

مشترک مجله فوتبالی فیفادی شوید | 50000 عضو

هر هفته شنبه ها، داغ ترین اخبار فوتبال را در ایمیل خود داشته باشید | فقط یک ایمیل